Keutamaan Malam Lailatul Qadar

Lailatul qadar menjadi malam yang ditunggu-tunggu saat bulan Ramadhan. Umat Muslim beramai-ramai menghidupkannya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal kebaikan. Namun, apa yang spesial dari malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadhan ini sampai-sampai orang memperbanyak ibadah?

Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dalam agama Islam. Malam ini dianggap sebagai malam yang penuh berkah, di mana Allah SWT menurunkan malaikat-Nya serta menetapkan segala urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran :

” Sesungguhnya Kami menurunkannya (Alquran) pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu, apakah malam qadar itu? Malam Qadar adalah lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka, (membawa segala urusan), (seluruh malam itu) sejahtera sampai terbit fajar. ” (QS. Al Qadr (97) ayat 1 – 5).

Berikut adalah beberapa keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar :

1. Pahala Lebih Besar Dari Seribu Bulan 

Keutamaan yang paling terkenal dari malam Lailatul Qadar adalah pahalanya yang lebih besar dari seribu bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qadar ayat 3, yang artinya ” Malam itu lebih baik dari seribu bulan. “

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan akan mendapatkan pahala seperti beribadah selama seribu bulan atau lebih dari 83 tahun.

2. Dosa – Dosa Dapat Dihapus

Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Baca Juga Jasa Paket Aqiqah di Tangerang Selatan – Hubungi Kami Slamet Aqiqah 081 878 9119. 

3. Mendapat Keberkahan Dan Rezeki 

Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa membawa keberkahan dan rezeki. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan mendapatkan keberkahan dan rezeki yang berlimpah.

” Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan. ” (QS. Ad-Dukhon: 3).

Malam penuh berkah yang dimaksud adalah Lailatul qadar. Ayat ini menunjukkan bahwa malam Lailatul qadar memiliki keistimewaan.

4. Mendapat Ampunan Dari Allah SWT

Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah SWT akan memberikan ampunan kepadanya.

Bagi umat Muslim yang melakukan ibadah dan amalan baik akan diberikan pengampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Orang-orang menghidupkan Lailatul qadar juga akan diberikan ganjaran berupa pahala yang besar.

” Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatulqadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. ” (HR. Bukhari no. 1901).

5. Menambah Ketaqwaan 

Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk menambah ketaqwaan kita. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

6. Lailatul Qadar Adalah Waktu Diturunkannya Al-Qur’an 

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan malam Lailatul qadar merupakan waktu diturunkannya Al-Qur’an. Waktu diturunkannya Al-Qur’an adalah tepat pada 17 Ramadhan.

” Allah menurunkan Al-Qur’an secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul ‘Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. ” (Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim, 14: 403)

7. Malam Kesejahteraan Hingga Terbitnya Fajar 

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, Lailatul qadar merupakan malam yang penuh dengan keselamatan. Pada malam ini, setan-setan yang biasa mengganggu manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Setan-setan akan dikurung dan tidak dibiarkan mengganggu manusia pada malam Lailatulqadar . Pada malam itu juga banyak manusia yang diselamatkan dari siksa neraka karena melakukan ketaatan pada Allah SWT.

” Malam itu ( penuh ) kesejahteraan sampai terbit fajar. ” (Q.S AL-Qadr: 5)

8. Pencatatan Takdir Dalam Setahun 

Di malam Lailatul qadar , takdir, ajal, dan rezeki dalam setahun akan dituliskan. Takdir tahunan ini tentunya didahului oleh penulisan Allah. Sebagaimana dalam keterangan dari Imam Nawawi RA dalam Syarh Muslim (8:57), disampaikan bahwa catatan takdir tahunan akan diperlihatkan pada malaikat dan malaikat akan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Allah SWT.

” Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. ” (QS. AD-Dukhan: 4).

9. Malam Mulia Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan 

Malam ini merupakan malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maksudnya, shalat dan amalan pada Lailatul qadar lebih baik dari seribu bulan dibanding ketika dikerjakan di luar Lailatul qadar. Segala jenis amalan dan ibadah akan diganjar pahala berlimpah di malam ini.

” Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. ” (QS. Al-Qadr: 3).

10. Turunnya  Malaikat Jibril Beserta Rahmat Allah SWT 

Malaikat-malaikat akan turun ke dunia pada Lailatul qadar. Salah satu malaikat yang akan turun adalah Malaikat Jibril yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyu. Bersamaan dengan turunnya malaikat, hal ini juga sebagai pertanda turunnya banyak berkah dan rahmat.

11. Malam Keselamatan Yang Tidak Bisa Diganggu Setan 

Malam Lailatul Qadar disifati oleh salaam (keselamatan) sebagaimana terdapat pada surat Al-Qadr ayat 5, ” Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar “ yang bermakna malam Lailatul Qadar penuh keselamatan di mana setan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain.

Mujahid mengatakan bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah. Keselamatan malam Lailatul Qadar juga dibuktikan dari firman Allah yang artinya, ” Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. “

12. Dikabulkan Do’a – Do’a 

Syekh Ahmad Thayyib juga mengatakan, segala doa yang tidak diterima di waktu-waktu lain akan diterima di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk memperbanyak ibadah, seperti shalat, istighfar, membaca Al Quran, dan mengharap rahmat Allah.

13. Pahala Yang Berlipat Ganda 

Pahala ibadah yang dilakukan selama Ramadhan dianggap lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Hal ini karena keberkahan dan kemurahan Allah SWT di bulan ini.
14. Kedamaian Dan Ketentraman  
Malam Lailatul Qadar juga dikatakan sebagai malam di mana kedamaian dan ketentraman dirasakan dengan lebih kuat.
Orang-orang yang beribadah pada malam ini merasakan kedekatan yang lebih besar dengan Allah Swt dan merasakan ketenangan dalam hati mereka.
15. Meningkatkan Kualitas Iman Dan Taqwa Kepada Allah SWT
Kehadiran malam Lailatul Qadar dapat menjadi pengingat yang kuat bagi umat Islam untuk meningkatkan iman dan ketaqwaan mereka kepada Allah Swt. Orang-orang cenderung memperbanyak amal ibadah dan perbuatan baik pada malam ini. Beberapa hal tersebut adalah keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar. Malam tersebut merupakan waktu yang sangat penting dan sakral dalam agama Islam.
Umat Islam dianjurkan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin untuk mendapatkan berbagai keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Selain keistimewaan, malam Lailatul Qadar juga memiliki beberapa keutamaan yang sayang untuk dilewatkan. Beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar yang paling penting adalah adanya pengampunan segala dosa yang telah diperbuat umat manusia.
Diriwayatkan bahwa Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah akan memberikan pengampunan yang luas pada malam Lailatul Qadar kepada hambanya yang bersungguh-sungguh memohon ampunan-Nya dengan tulus dan berusaha untuk bertaubat. Ampunan Allah akan diberikan kepada hamba yang mau mengakui dosa-dosanya dan bertaubat pada malam tersebut. Termasuk bertaubat dari dosa besar atau dosa kecil.
Di malam Lailatul Qadar juga merupakan malam di mana takdir atau ketentuan bagi seseorang pada masa yang akan datang ditetapkan oleh Allah SWT. Sehingga, banyak umat Islam yang memanfaatkan malam ini untuk memohon kebaikan bagi masa depannya. Kedamaian dan ketentraman lahir batin juga bisa didapatkan pada malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam ini merasakan kedekatan yang lebih besar dengan Allah SWT dan merasakan ketenangan dalam hati mereka.

Adanya keistimewaan-keistimewaan ini baiknya menjadi penyemangat bagi umat Muslim dalam mengejar malam Lailatul qadar. Malam yang penuh berkah ini hanya datang setahun sekali, jadi marilah kita terus beribadah demi mendapatkan manfaatnya. Demikianlah beberapa keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua bisa memanfaatkan malam yang penuh berkah ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan banyak keberkahan serta ampunan dari Allah SWT. Amin.

Kami Juga Menyediakan Jasa Paket Aqiqah di Jakarta Selatan, Bagi anda yang ingin aqiqah bisa hubungi kami Slamet Aqiqah 081 878 9119. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *